วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลักษณะประชากรทวีปอเมริกาเหนือ

ประชากรและเชื้อชาติทวีปอเมริกาเหนือ

    จำนวนประชากรในทวีปอเมริกาเหนือมีประมาณ 436 ล้าน คน
จัดว่ามีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป 

ประชากร
             เชื้อชาติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
                    1) กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่
                            - ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา   มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา

                                               
                           
 - ชาวอินเดียน (Indian) ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง
                                         
                   
                          2) กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา                    3) กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน

                                     
4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
                        - เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขวากับอินเดียน เป็น                     ประชากร  ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

                        - มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น